Op de Schelde, net voorbij de Belgische grens, zijn twee schepen met elkaar in aanvaring gekomen. Een van de schepen kon doorvaren naar Vlissingen, maar bij het andere werd er een lek vastgesteld in 1 van de 11 tanks die gevuld waren met Styreen. 2 andere tanks waren eveneens beschadigd maar lekten niet. Het schip werd aan de Belgische grens, net voor de Berendrecht- en Zandvlietsluis stilgelegd. Zo'n 135m³ Styreen zou in de Schelde gelopen zijn. Het lek kon uiteindelijk gedicht worden en de rest van de inhoud dient overgepompt te worden. Het lekkende goedje verspreidde wel een onaangename geur maar de gemeten waarden door de Antwerpse brandweer en omliggende korpsen, wezen uit dat er geen gevaar was voor de gezondheid.