Dinsdag 21 februari 2012 omstreeks 19.30 uur stopte een vrachtwagen op de parking van Logistics in het Neerveld. Bij het uitstappen merkte de bestuurder dat er vloeistof lekte uit een container. De man ging wat dichterbij een kijkje nemen om te zien wat er juist aan de hand was en werd onmiddellijk bevangen door de dampen van de lekkende container en verloor het bewustzijn. De hulpdiensten werden verwittigd door een andere vrachtwagenbestuurder. Brandweer Kontich werd gealarmeerd voor een incident met gevaarlijke stoffen en ter plaatse aangekomen werd een eerste verkenning uitgevoerd en de riolering afgedicht. Het IGS-team maakte een volledige opstelling voor een gaspakken inzet.. Gezien de ernst van de situatie werden de gaspakkenteams van de collega's van Edegem, Wommelgem en Borsbeek eveneens bijgevraagd. De ploeg die de eerste verkenning uitvoerde stelde vast dat er explosiegevaar was en merkte ook op dat de motor van de vrachtwagen nog draaide, de vrachtdocumenten konden niet direct teruggevonden worden. Uiteindelijk kon de motor van de vrachtwagen toch stilgelegd worden door de hulpdiensten. Ondertussen dekte de eerste gaspakploeg de gelekte vloeistof af met een schuimtapijt en evacueerde de chauffeur van de vrachtwagen. De verschillende IGS teams werden verder ontplooid en de diverse gaspakteams werden voorbereid voor hun inzet. Uiteindelijk werden de vrachtdocumenten toch gevonden en verder onder de loep genomen. Tijdens het incident merkte men dat de wind een beetje gedraaid was en een lichte hinder kon vormen voor de hulpdiensten, daarom werden enkele waterschermen opgesteld om de eventuele dampen neer te slaan. De container werd geopend en de inhoud van de container werd volledig afgedekt met schuim. Nadien werd de lading met de nodige omzichtigheid uit de container geladen tot men bij het lekkend vat kwam. Met enkele houten spieën werd het lek gedicht. De diverse gaspakteams werden beurtelings ingezet en volbrachten zo elk hun opgelegde taak. Uiteraard diende elk ingezet team gedecontamineerd te worden en werd het verontreinigd water opgevangen in een speciale zak. Het ingezet materiaal wordt later door gespecialiseerde firma's gereinigd of desnoods vernietigd en vervangen.
This website is using cookies. . Accepteren