Dinsdag 8 mei omstreeks 19.15 uur kreeg de brandweer melding van een incident in het Sint-Rita college. Vermoedelijk door een stroompanne hadden er zich bijna gelijktijdig op twee verschillende plaatsen incidenten voorgedaan. In een labo waar leerlingen net een chemische stof aan het overhevelen waren deed zich een lichte ontploffing voor. Er brak paniek uit en tot overmaat van ramp vulde het chemielokaal zich met een dikke ondoordringbare rook. Hoewel dit alles nog niet genoeg was werden enkele deuren afgesloten en een onbekend aantal personen bleef achter in het gebouw. De andere zijde van de school werd getroffen door de rook en dampen die vrijgekomen waren bij bovenvermeld incident. Ook hier was de toestand chaotisch en bleken er een tiental leerlingen en leerkrachten achtergebleven te zijn op verschillende locaties. Toen de brandweer ter plaatse kwam werden ze geconfronteerd met gesloten poorten en deuren. In de sleutelkluis worden uiteindelijk de juiste sleutels gevonden en ondertussen werd de nodige informatie vergaard bij getuigen van het ganse gebeuren. Via de plans van het interventiedossier wordt de plattegrond van het gebouw bekeken en de aanvalsstrategie voorbereid. Daar het overduidelijk is dat er veel slachtoffers zijn wordt er bijstand gevraagd van de collega's van brandweer Edegem. Deze komen ter plaatse met extra adembeschermingsploegen en een IGS-team. Bij het incident in het labo is het vrij lang onduidelijk om welke chemische stof het gaat, via een docent komt men te weten dat het om "Ether - UN nummer 3271" gaat. Via de database in de seinkamer wordt bijkomende informatie gevraagd. Hieruit blijkt dat men gebruik dient te maken van splashpakken en dat de blussing dient te gebeuren met poeder of schuim. Hier wordt geopteerd voor een schuimopstelling. De ploegen worden klaargemaakt voor de inzet en het gebouw wordt doorzocht naar slachtoffers. Uiteindelijk worden de 4 slachtoffers ontzet en de stof geneutraliseerd. In afwachting dat de slachtoffers overgedragen worden aan de medische diensten worden ze opgevangen in een opgestelde tent. Om alle rook en dampen te verwijderen uit het gebouw wordt er gebruik gemaakt van overdrukventilators(s). Aan de andere zijde van de school waar de rook en dampen het gebouw zijn binnengedrongen is ondertussen de locatie van de verschillende slachtoffers gekend. De verschillende adembeschermingsteams moeten "blind" op zoek naar de slachtoffers afgaand op de locatie die ze hebben verkregen via de interventie- plannen. Na verloop van tijd zijn alle slachtoffers gevonden en dit betekende dan ook dat de oefening met succes was afgerond.
This website is using cookies. . Accepteren