Zaterdag 16 juni 2012 kreeg de brandweer Kontich melding van een industriebrand bij Cosimco in de KMO-zone Satenrozen. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek al snel dat het om een zware uitslaande brand bleek te gaan in een bedrijfshal. Het bevel werd gegeven om het het "groot watertransport" op te starten via de naburige korpsen. Vanuit een waterput op iets meer dan één kilometer afstand diende het bluswater in twee afzonderlijke leidingen tot op de plaats van interventie getransporteerd te worden. Dit was de aanzet voor de start van deze grootscheepse oefening waaraan de korpsen van Kontich, Edegem en voorpost Lint, Wommelgem, Borsbeek en brandweer Lier deelnamen. Het doel van de oefening was eigenlijk tweeledig. In de eerste plaats uiteraard zo snel mogelijk het bluswater op de plaats van interventie krijgen maar ook het aspect communicatie kwam uitvoerig aan bod. De seinkamer van brandweer Edegem coördineerde het ganse gebeuren en fungeerde als CP- OPS. Op het terrein zorgden luitenanten Guy De Deckers en Bart Vanhoutte dat alles vlekkeloos verliep. Om de oefening zo reëel mogelijk te laten lijken werden zelfs enkele "ongemakken" ingebouwd: "Zo diende een brandweerman afgevoerd te worden met wespensteken, diende een brandweerman afgelost te worden daar zijn echtgenote diende te bevallen, was er dringend smeermiddel nodig voor een pomp enz. Al bij al verliep alles vlekkeloos en werd na anderhalf uur het sein gegeven dat alles mocht afgebouwd worden, alle slangen werden terug netjes opgerold en er gebeurde nog een debriefing ter plaatse.