Op een braakliggend terrein in een KMO zone te Waarloos werd een lek vastgesteld in een aldaar geparkeerde aanhangwagen. Op de aanhangwagen bevond zich een tank met onbekende inhoud. Door een attente buurtbewoner werd een bewusteloos persoon aangetroffen in de onmiddellijke nabijheid van de tank, hij waarschuwde direct de hulpdiensten. Dit alles was de opzet van een klassieke OGS oefening. De brandweer stelde een perimeter in en ging over tot de nodige metingen en verkenning. Zo werd vrij snel duidelijk dat het om de chemische stof: "PYRIDINE" ging met UN nummer 1282. Daar het om een uiterst brandbare stof ging werd er een schuimtapijt over de tank en de weggelekte vloeistof gelegd. Ondertussen werd de volledige OGS inzet verder ontplooid. Voor de ondertussen toegestroomde kijklustige leek het allemaal een eeuwigheid te duren, maar bij een OGS interventie wordt er geen enkel risico genomen en gaat men steeds uit van het ergste. Het gaspakkenteam wordt ingezet en slagen er uiteindelijk in om het lek te dichten. Er wordt preventief een tweede maal een schuimtapijt gelegd. De resterende vloeistof in de tank wordt met een explosievrije pomp (aangedreven met perslucht) in een overmaats vat gepompt en afgevoerd.
This website is using cookies. . Accepteren