Donderdag 24 oktober 2013 om 11.22 uur kreeg de brandweer melding van een industriebrand in de KMO zone Satenrozen. Met de zware brand bij de firma Veritas nog vers in het geheugen haastte de brandweer zich ter plaatse. Onmiddellijk werd er versterking gevraagd aan de brandweer van Edegem en Boom. Daar de gitzwarte rook richting kinderdagverblijf "Sprookjesland" trok werden de kinderen en personeelsleden geëvacueerd naar het OCMW gebouw. De doordringende rookwolk trok verder richting Antwerpen en er kwamen her en der klachten over geurhinder. Op diverse plaatsen werden metingen uitgevoerd door de Adviseur gevaarlijke stoffen en meetploegen van brandweer Antwerpen. De metingen bleken negatief te zijn. De operationele coördinatie gebeurde vanuit de CP-OPS. Daar kwamen de verschillende hulpverlening disciplines samen voor verder overleg. Daar het evident bleek dat er veel bluswater ging nodig zijn werd er versterking gevraagd van tankwagens uit de ganse brandweerzone. De tankwagens reden af en aan vanuit twee vulpunten om zo voldoende bluswater aan te leveren. Om 17.30 uur werd de operationele coördinatie fase afgeblazen en werd het tankwagen-transport afgebouwd. De brandweer was het vuur volledig meester en kon beginnen met het nablussen en opruimwerkzaamheden.
This website is using cookies. . Accepteren